Edu Leo

„GDY TWORZYSZ DLA DZIECKA, RÓB TO NAJLEPIEJ JAK POTRAFISZ”

Edu Leo to inaczej przestrzeń dla dzieci, w której w sposób bezpieczny i niezwykle twórczy mogą budować swój potencjał intelektualny oraz przygotowywać się do dorosłego życia.