Leo Maniak

leo maniak szybkie uczenieTo sposób na mistrzostwo w nauce! Jest to program wszechstronnie rozwijający umiejętności.

Dzieci poznają techniki i narzędzia szybkiego, a przede wszystkim skutecznego uczenia się. Wykorzystują w pełni swój potencjał, budując wiarę we własne możliwości.

Uczestniczą w zajęciach z ortografii, czytania ze zrozumieniem i notowania, pamięci i koncentracji oraz matematyki. Angażują swoja wyobraźnię, emocje oraz wszystkie zmysły. Uczą się autoprezentacji, współpracy i komunikacji w grupie, aktywizując twórcze myślenie i działanie.

Zaszczepia pasję zdobywania wiedzy. To pełny wachlarz metod czyniących naukę przyjemną i skuteczną.

Miło jest patrzeć, gdy dziecko radzi sobie z nauką i świetnie czuje się wśród rówieśników. Dobrze, jeśli ma przekonanie o własnych możliwościach i talentach. Lepiej odnajduje się w grupie, jako osoba pełna pomysłów, nietuzinkowa, po prostu wyjątkowa.

Do kogo program jest kierowany?

  • Dzieci zdolne-program stosuje np. mnemotechniki, których nie ma w szkole(narzędzia  skutecznego uczenia się, dzieci będą uczyły się szybciej i lepiej).
  • Dzieci z trudnościami w nauce- dostają zestaw narzędzi do pokonania tych trudności np.: polisensoryczne nauczanie ortografii – poprzez wiele zmysłów.
  • Dzieci dyslektyczne – otrzymują zestaw narzędzi do pokonania trudności w nauce.
    Dzieci ruchliwe – zajęcia oparte na ruchu, ruch wykorzystywany jest w zajęciach.
  • Dzieci małomówne i nieśmiałe – zestaw ćwiczeń budujących wiarę we własne siły – autoprezentacje.

Tworzymy dwie grupy:

  • młodsza grupa wiekowa od 8 do 10 lat (2-4 klasa)
  • starsza grupa wiekowa od 11-13 lat (5-6 klasa)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po  120 min. Tworzymy grupy grupy 4-8 osobowe

Zajęcia składają się z 4 modułów, które stanowią integralna część jednego programu.

Ortografia. W ramach zajęć programu Leo Maniak dzieci poznają ortografię języka polskiego przy wykorzystaniu technik ułatwiających zapamiętywanie. Poprzez barwne i zabawne obrazy zapamiętują pisownię konkretnych słów. Uczą się ortografii wszystkimi zmysłami, poprzez wzrok, słuch, a przede wszystkim ruch. Wprowadzane są w świat zasad ortografii korzystając z zabaw, zagadek i rebusów.

Sprawne czytanie. Zajęcia mają charakter treningu. Dzieci poznają zestaw ćwiczeń, za pomocą których poprawiają tempo czytania, koncentrację oraz rozumienie tekstu i zapamiętywanie przeczytanych informacji. Poprzez systematyczny trening uczą się jak pracować z tekstem, czyli wybierać najistotniejsze informacje i odpowiadać pełnym zdaniem na pytania. Motywacji do czytania dzieci szukają wśród zabawy, eksperymentów i twórczych działań związanych z treścią czytanych tekstów.

Skuteczne notowanie. Poprzez odpowiednie ćwiczenia dzieci samodzielnie odkrywają, jakie są zalety dobrego notowania. Uczą się dobrze notować poprzez Mapy Myśli, czyli graficzny sposób notowania. Wykorzystują Mapy Myśli do zorganizowania sobie czasu nauki, np. przygotowanie pracy domowej, planu wypracowania, powtórzenie materiału do sprawdzianu, itp.

Pamięć i koncentracja. Zajęcia mają charakter treningu zawierającego szereg ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację. Dzieci poznają techniki pamięciowe w oparciu o program szkolny. Za ich pomocą zapamiętują informacje z geografii, historii, biologii. Doskonalą swoją zdolność koncentracji poprzez zabawy sprawnościowe, łamigłówki i zabawy gimnastykujące umysł. Jest to również doskonały trening twórczego myślenia.