Leo English

LEO ENGLISH angielski dla dzieci

Czy warto wcześnie rozpocząć naukę języka obcego?

Odpowiedź brzmi TAK. Badania neurolingwistyczne pokazują, że największa aktywność mózgu jest do 6 roku życia dziecka. Dzieci do 6-tego roku życia wykazują niesamowitą chłonność i potencjał. W tym wieku dzieci rozwijają 80 % swojego potencjału intelektualnego. Krtań jest elastyczna i z łatwością produkuje dźwięki mowy ojczystej i języka obcego. Dziecko potrzebuje jednak odpowiedniej stymulacji mózgu w postaci wczesnej ekspozycji na język obcy po to aby w pełni mogło wykorzystać ogromny potencjał do nauki, z którym przychodzi na świat.

I tu naprzeciw wychodzi metoda Leo English, która została stworzona przez grupę wybitnych specjalistów, świadomych, że dzieciom trzeba zaproponować coś najlepszego. Każdy szczegół, nuta, słowo czy rysunek jest przemyślany tak, aby wspierał poznawanie angielskiego wszystkimi zmysłami. Dzieci są harmonijnie wprowadzane w świat języka dzięki różnorodnym aktywnościom. Tu zawsze dzieje się coś fascynującego. Można wszystkiego dotknąć i we wszystkim brać udział. Dlatego dzieci czują, że to jest ich angielski.

Każda minuta jest dokładnie zaplanowana. Dzięki temu rodzice mogą śledzić postępy dziecka, a gruntownie przeszkolony lektor jest całkowicie skoncentrowany na uczeniu.
Prezentowana metoda angażuje wyobraźnię, emocje i zmysły. Ukierunkowuje energię dziecka na przyswajanie języka. Uczy się współdziałać z grupą. Wyzwala twórczość i samodzielność, a wszystko to w języku angielskim.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, dzięki czemu dziecko lepiej utrwala poznawany materiał. Sam odsłuch nie zastąpi lektora, który na żywo reaguje i komunikuje się w języku obcym.
Leo English to nie tylko nauka języka angielskiego, to również zajęcia uczące współdziałania w grupie, stymulujące rozwój dziecka, rozwijające twórcze myślenie oraz pokazujące, że nauka może być świetną zabawą.

Przeczytaj artykuł o Leo English pt. „Maluch zaczyna naukę języka” z Gazety Wyborczej.

SYSTEM NEWSLETTERÓW DLA RODZICÓW

Leo English Newsletters są narzędziem opartym na jednej z kluczowych, dogłębnie przemyślanych i zaplanowanych założeń naszej metody, dzięki której jako jedyni na rynku oferujemy dziecku możliwość obcowania z językiem angielskim nawet siedem dni w tygodniu i wzmacniamy naukę języka angielskiego również poza profesjonalnymi zajęciami z lektorem. Dlatego po każdych czterech spotkaniach będziemy Państwu przesyłać newsletter zawierający propozycję gier, zabaw i aktywności, piosenek oraz historyjek utrwalających słownictwo i wyrażenia wprowadzone na zajęciach Leo English. Nasze propozycje zostały tak skomponowane, aby można je było optymalnie zrealizować bez uczestnictwa licencjonowanego lektora Leo English – w warunkach domowych, na zakupach, na spacerze, w parku lub w samochodzie. Leo English to licencjonowana ogólnopolska marka stworzona przez wybitnych ekspertów, którzy zakładają, iż im częściej dziecko będzie obcowało z językiem angielskim, tym łatwiej i szybciej pozna ten język. Wprowadzanie poleceń i wyrażeń po angielsku do codziennych aktywności oraz wspólna zabawa sprawiają, że nauka staje się naturalna i przyjemna. Dzięki naszym instruktażowym newsletterom adaptowanie języka angielskiego w domu staje się proste i intuicyjne – zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Każdy zestaw Leo English Newsletters, tak jak każdy poziom nauki, jest dostosowany do określonej grupy wiekowej. Dlatego też newsletters dla starszych dzieci (poziomy Runners/Flyers), które są bardziej niezależne, pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną i kontrolną. Zachęcają opiekunów do powtarzania materiału z dziećmi i weryfikowania ich wiedzy również w atrakcyjny sposób. Dodatkowo, opiekunowie najstarszych uczniów Leo English z poziomu Flyers otrzymują informację o planowanym teście sprawdzającym.

Kwalifikujemy dzieci do odpowiednich grup, mając na uwadze wiek, poziom znajomości angielskiego oraz potrzeby rozwojowe. Ma ono zawsze do dyspozycji bogaty komplet materiałów opracowanych z niezwykłą starannością.

 

Tworzymy grupy:

 

Little Ones

 little onesNa poziomie Little Ones dziecko buduje świadomość komunikacji w innym języku. Oswaja się i osłuchuje z językiem angielskim. Doświadcza radości uczenia się wraz z rodzicem.

Poznaje proste komunikaty i słowa, poprzez piosenki i rymowanki zapamiętuje właściwą intonację i wymowę, zaś specjalnie przygotowane bajki ułatwiają rozumienie poleceń i prostych dialogów. Poprzez pracę z książeczką dziecko doświadcza swoich pierwszych sukcesów językowych.

Częstotliwość i czas trwania zajęć:

Dzieci 2-3 lata (poziom Little Ones) 2 razy w tygodniu po 30 minut.

Pre-Starters

prestartersNa poziomie Pre-Starters dziecko doświadcza wielu powodów, by polubić angielski na całe życie. Poprzez zaskakujące zabawy, mini przedstawienia poznaje określony zasób słów, rozumie, wykonuje polecenia i przeprowadza proste dialogi w języku angielskim.

Poprzez piosenki, rymowanki doskonali swoja wymowę, zaś bajki rozbudzają w nim chęć uczenia się języka. Praca z książeczką i zeszytem ćwiczeń oswaja dziecko z tą formą nauki i daje okazję do doświadczenia satysfakcji i radości uczenia się.

Częstotliwość i czas trwania zajęć:

Dzieci 4-5 lat (poziom Pre Starters) 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Starters

startersNa poziomie Starters nauka opiera się na coraz bardziej angażujących uwagę dziecka zadaniach i zachęcaniu do komunikacji. Uczestnicząc w ciekawych zabawach, mini przedstawieniach, grach, aktywnościach ruchowych i zajęciach manualnych dziecko utrwala i wzbogaca swoje słownictwo, rozumie i wykonuje polecenia. Zaczyna inicjować komunikację w języku angielskim i spontanicznie wypowiadać się. Nowe piosenki i bajki, przygotowane na tym etapie, zachęcają do codziennego wykorzystywania języka i są strażnikiem czystej wymowy. Chomik Flippy, Pizza Monster i Detektyw Loopko pomagają dzieciom utrwalać poznane wyrażenia oraz krok po kroku wprowadzają w świat czytania i pisania w języku angielskim.

Częstotliwość i czas trwania zajęć:

Dzieci 5-6 lat(poziom Starters) 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Climbers

 climbersNa poziomie Climbers dziecko poznaje słownictwo, wyrażenia i struktury językowe określone w programie. Potrafi budować proste zdania i przeprowadzać dialogi w języku angielskim. Przygotowuje się do nauki czytania i pisania w języku angielskim korzystając z klocków edukacyjnych ‘Learn to Read Blocks’. Piosenki, które mogłyby zajmować pierwsze miejsca na listach przebojów nie tylko pomagają w zapamiętaniu wymowy i akcentu, ale również ułatwiają naukę struktur gramatycznych. Leo English Climbers to łagodne i płynne przejście z przedszkola do szkoły.

Częstotliwość i czas trwania zajęć:

Dzieci 6-7 lat (poziom Climbers) 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Runners

runnersNa poziomie Runners dziecko poznaje słownictwo, wyrażenia i struktury językowe określone w programie. Potrafi budować zdania i przeprowadzać dialogi w języku angielskim.Potrafi czytać wyrażenia i zdania, uczy się pisać w języku angielskim.

Poszerza swoją wiedzę używając języka angielskiego, np. poznaje zwyczaje kulturowe Chin, Szkocji czy Egiptu. Rozbudza swoją chęć mówienia po angielsku poprzez aktywne uczestnictwo w mini przedstawieniach i scenkach sytuacyjnych. Przystępuje do testu semestralnego i końcowego, dzięki temu oswaja się z tą formą sprawdzania wiedzy i uczy się rozwiązywać testy.

Częstotliwość i czas trwania zajęć:

Dzieci 8-9 lat (poziom Runners) 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Flyers

flyersNa poziomie Flyers uczeń powtarza i poznaje słownictwo i struktury poprzez liczne gry i zadania językowe, które pozwalają dziecku poznać w jaki sposób język funkcjonuje i które ćwiczą myślenie analityczne. Poprzez liczne ćwiczenia komunikacyjne w parach i interaktywne zajęcia klasowe uczniowie rozwijają umiejętność mówienia i słuchania. Nauka czytania i pisania stanowi ważny element programu. Uczniowie przystępują do testów sprawdzających umiejętności i wiedzę co dziesięć lekcji, tym samym osiągając wysoki poziom kształcenia.

Częstotliwość i czas trwania zajęć:

Dzieci 10-12 lat (poziom Flyers) 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Cennik

Leo English (dzieci w wieku 2-11 lat)

PoziomIlość zajęć w tygodniuCenaZestaw materiałów
LITTLE ONES 2-3 lata2x w tygodniu po 30 minut200zł x 10 rat (Świecie)
205x 9 rat (Chełmno/Pruszcz/Lisewo)
220zł
Pre STARTERS 4-5 lat2x w tygodniu po 45 minut205zł x 10 rat (Świecie)
210zł x 9 rat (Chełmno/Pruszcz/Lisewo)
220zł
STARTERS 5-6 lat2x w tygodniu po 45 minut205zł x 10 rat (Świecie)
210zł x 9 rat (Chełmno/Pruszcz/Lisewo)
220zł
CLIMBERS 6-7 lat2x w tygodniu po 60 minut225zł x 10 rat (Świecie)
230zł x 9 (Chełmno/Pruszcz/Lisewo)
220zł
NEW RUNNERS 7 lat2x w tygodniu po 60 minut225zł x 10 rat (Świecie)
230zł x 9 (Chełmno/Pruszcz/Lisewo)
220zł
RUNNERS 8 lat2x w tygodniu po 60 minut225zł x 10 rat (Świecie)
230zł x 9 (Chełmno/Pruszcz/Lisewo)
220zł
SPRINTERS 8 lat2x w tygodniu po 60 minut225zł x 10 rat (Świecie)
230zł x 9 (Chełmno/Pruszcz/Lisewo)
220zł
LEAPERS 9-10 lat2x w tygodniu po 60 minut225zł x 10 rat (Świecie)
230zł x 9 (Chełmno/Pruszcz/Lisewo)
220zł
FLYERS 10-11 lat2x w tygodniu po 60 minut225zł x 10 rat (Świecie)
230zł x 9 (Chełmno/Pruszcz/Lisewo)
220zł
Uwaga: W przypadku opłaty całorocznej 50% kosztu zestawu materiałów wliczony jest w cenę kursu.