SOS Korepetycje

sos korepetycje angielski matematyka fizyka chemia

Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka.

 Leonardo da Vinci

Słowo korepetycja pochodzi od repetycja, czyli przygotowywania artystów do występów poprzez próby, na których powtarza się ćwiczony fragment utworu. Według łacińskiej sentencji – repetitio est mater studiorum powtarzanie jest matką wiedzy.

Korepetycje są najskuteczniejszą formą utrwalenia wiedzy oraz przygotowania się do wszelkich sprawdzianów i egzaminów. Regularna praca z uczniem przynosi szybkie i trwałe rezultaty w nauce.

Obecnie udzielamy korepetycji z:

  • języka angielskiego,
  • matematyki,
  •  fizyki,
  • chemii

Do kogo adresowane?

Do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, które chcą zrozumieć problem, nadrobić zaległości, poszerzyć wiedzę, przygotować się do egzaminów bądź sprawdzianów. Ważne, żeby robić to systematycznie!

Forma prowadzenia zajęć

Proponujemy:

  • regularne korepetycje indywidualne i grupowe. W grupie zawsze taniej!
  • kurs przygotowujący do sprawdzianu szóstoklasisty z matematyki
  • kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z angielskiego, matematyki, fizyki, chemii
  • kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z angielskiego, matematyki, fizyki, chemii
  •  „koła ratunkowe” czyli jednorazowe spotkania z korepetytorem, na których możesz przygotować się do sprawdzianu, zadać pytanie, zrozumieć temat, odrobić pracę domową itp.

Kursy i korepetycje regularne liczą 6 osób maksymalnie i odbywają się 2 x w tyg. po 60 min. albo raz w tyg. po 120 min.

Program zajęć poza kursowych i nieregularnych zależy od wybranego przedmiotu, celu zajęć, wieku ucznia oraz wymagań i zaleceń rodziców oraz korepetytora.

Zatrudniamy wykwalifikowaną, entuzjastyczną kadrę z doświadczeniem  w korepetycjach oraz sukcesami w nauczaniu popartymi wynikami uczniów.

SOS Korepetycje
GRUPAIlość zajęćCenaZestaw materiałów
język angielski/niemiecki
(grupa 4-5 osób)
2x w tygodniu po 60 minut170zł za miesiącdo ustalenia
język angielski/niemiecki
(grupa 3 osoby)
2x w tygodniu po 60 minut210zł za miesiącdo ustalenia