Conversation Matters

konwersacje z gramatykąconversation matters dla uczniów 7 i 8 klas oraz liceum z przygotowaniem do egzaminów

Bo cóż znaczy język bez umiejętności posługiwania się nim?

Do kogo adresowany kurs?

Do młodzież 7 i 8 klas oraz licealistów bez poważniejszych zaległości językowych, którzy chcieliby w końcu przełamać bariery mówienia, ale z uwagi na egzaminy, które towarzyszą nam bezustannie, wzbogacamy tą ofertę o gramatykę i przygotowanie do egzaminów !

Jaka to metoda?

Komunikacyjna. Celem naszych spotkań jest spontaniczne i regularne używanie języka angielskiego w celu komunikacji ze studiowaniem jego kodu. Zasadniczy nacisk kładziemy na kreatywne ćwiczenia oparte na improwizacji uwzględniające oczekiwania i zainteresowania kursantów a zwłaszcza wspomagające aktywną naukę. Metoda komunikacyjna to nie tylko rozwijanie umiejętności mówienia, ale również doskonalenie pozostałych trzech sprawności językowych, a mianowicie czytania, słuchania i pisania.

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu: 60 min. konwersacji + 60 min. gramatyki

Są to zajęcia o charakterze komunikacyjnym, których integralną część stanowią ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia, słuchania, czytania, pisania bazując na bogatym i urozmaiconym zasobie słownictwa.

Lekcje prowadzone tą metodą są ciekawe, gdyż prowadzone:

  • w formie gier i ćwiczeń językowych, wykorzystując nowoczesne materiały do nauki, prezentacje multimedialne, Internet, czasopisma obcojęzyczne, itp.
  • warsztatów językowych w i poza centrum – będziemy stwarzać realne sytuacje, w których uczestnicy będą mieli okazje w naturalny sposób wykorzystać wiedzę językową. Jest to niewątpliwie czynnik sprzyjający aktywnej nauce języka. Zastosowanie powyższych technik ma na celu dostarczenie kursantom możliwości realnego używania języka w zainscenizowanych sytuacjach życiowych
  • są przez młodych, kreatywnych i ambitnych lektorów z pasją, zaangażowanych w swoją pracę, nastawionych na wyniki swoich słuchaczy

Materiały do nauki

Zajęcia prowadzone są na bazie materiałów różnych wydawnictw, czasopism edukacyjnych i rozrywkowych.