Direct Language Lab

ANGIELSKI, FRANCUSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI

 

o metodzie

Jest to metoda nauki języka skoncentrowana przede wszystkim na mówieniu. Metoda polega na zaplanowanej i kontrolowanej przez lektorów konwersacji, prowadzonej na zajęciach w bardzo szybkim tempie. Jej celem jest natychmiastowe przełamanie bariery w mówieniu, wypracowanie prawidłowych nawyków myślenia w obcym języku i w rezultacie płynna komunikacja językowa. Metoda bezpośrednia jest uznawana za najszybszą i najskuteczniejszą metodę nauczania języka angielskiego.

Naturalna kolejność

Metoda bezpośrednia wzoruje się na naturalnych etapach rozwoju człowieka towarzyszących nauce języka. Dziecko słyszy słowa i zwroty, powtarza je naśladując rodziców, poznaje litery i wyrazy, czyta je i uczy się pisać. Podobnie jest w metodzie bezpośredniej. Słuchacz słyszy słowa i zwroty wymawiane przez lektora, wymawia je odpowiadając na pytanie lektora, poznaje ich pisownię podczas czytania, a następnie uczy się pisać podczas dyktand. Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas robione są lekcje gramatyczne, poświęcone w całości utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatyki.

Wielokrotnie szybszy efekt uczenia się

Słuchacz aktywnie uczestniczy w lekcji i mówi po angielsku kilka razy więcej, niż w innych metodach nauczania. Dzięki takiej strukturze lekcji oraz jej maksymalnemu wykorzystaniu metoda bezpośrednia znacznie skraca czas nauki.

Nieśmiałość i przełamanie bariery w mówieniu

Wielu słuchaczy obawia się mówić podczas lekcji języka obcego. Zaletą metody bezpośredniej, opartej na modelu pracy ustnej „pytanie – odpowiedź”, jest niewątpliwie przełamywanie nieśmiałości w mówieniu. Słuchacz od początku jest zmuszony do mówienia, w konsekwencji czego szybko pokonuje lęk przed mówieniem.

Powtórki podstawą nauki językatlo_podstrona_obrazek_02

Kluczem do sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki. Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia materiału z kilku ostatnich lekcji. Dzięki powtórkom słuchacze doskonale zapamiętują materiał leksykalny oraz zagadnienia gramatyczne. Jest to jeden z najistotniejszych elementów metody bezpośredniej, dający jej przewagę nad innymi metodami nauki języka obcego, gdzie nie powraca się tak intensywnie do opracowanych zagadnień.

platforma e-learningowa (language hub)

Direct Language Hub to nowoczesna platforma e-learningowa do nauki języków obcych w oparciu o elementy metody bezpośredniej.

Dzięki niej poznasz różne akcenty – nauczysz się rozumieć ludzi z różnych stron świata. Tego nie znajdziesz w jakimkolwiek innym programie e-learningowym. W programie masz do dyspozycji aż 28 różnych typów zadań, dzięki którym ćwiczysz różne umiejętności – ta różnorodność wspomaga motywację i zapobiega nudzie. Poprzez pytania i odpowiedzi, charakterystyczne dla metody bezpośredniej, odzwierciedlamy naturalny sposób komunikowania się.

Słuchacze kursów języków obcych prowadzonych na podstawie podręcznika English designed with Direct Method znajdą na platformie Direct Language Hub bezpłatny kurs, dzięki któremu mogą utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w atrakcyjnej i nowoczesnej formie.

Każde ćwiczenie przypisane jest do konkretnej jednostki w podręczniku, a Słuchacze otrzymują nawet 100 dodatkowych godzin nauki gratis!

Czego się nauczysz

 • swobodnie formułować ustne i pisemne wypowiedzi,
 • przełamywać bariery komunikacyjne,
 • rozumienia wypowiedzi w języku angielskim,
 • posługiwania się licznymi zwrotami w języku angielskim już od pierwszych zajęć.

co nas odróżnia

Różnice pomiędzy English designed with Direct Method (Direct Method for English) a innymi metodami bezpośrednimi:

 1. Podręczniki wydawnictwa Direct Language Lab są nowoczesne – zawierają wyłącznie aktualne słownictwo i gramatykę dostosowaną do obecnych standardów egzaminacyjnych.
 2. Podręczniki English designed with Direct Method zawierają pytania dotyczące tematów aktualnych i interesujących dla Słuchaczy.
 3. Podręczniki English designed with Direct Method są regularnie aktualizowane. Podczas pracy nad kolejnymi wydaniami dbamy zarówno o weryfikację podręczników pod kątem językowym, jak również o sprawdzenie aktualności kontekstu.
 4. Podręczniki wydawnictwa Direct Language Lab zostały stworzone przez zespół doświadczonych lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem nauczania metodami bezpośrednimi i odzwierciedlają wieloletnie przemyślenia dotyczące zakresu materiału oraz sposobu wprowadzania.
 5. Podręczniki English designed with Direct Method w każdym etapie zawierają dużą ilość pytań przypadającą na grupę słówek. Pozwala to lepiej opanować znaczenie słówek oraz utrwalić użycie w różnych kontekstach.
 6. Podręczniki English designed with Direct Method to praktyczne podejście do gramatyki języka angielskiego. Podręczniki zawierają przystępne wyjaśnienia gramatyczne – krótkie, praktyczne i łatwe do zrozumienia.
 7. Podręczniki English designed with Direct Method rozwijają metodę bezpośrednią
  o dodatkowe elementy takie jak: 

  • dodatkowe lekcje gramatyczne pozwalające lepiej zrozumieć i utrwalić materiał gramatyczny wprowadzany najpierw w formie ustnej,
  • ćwiczenia i sekcje komunikacyjne, dzięki którym Słuchacze uczą się zadawać pytania oraz ćwiczą słownictwo i struktury przydatne z punktu widzenia komunikacji.
 8. Specjalnie dla podręczników do języka angielskiego Wydawnictwo Direct Language Lab opracowało platformę internetową, na której każdy z korzystających może znaleźć jeszcze więcej atrakcyjnych ćwiczeń, korzystając z ponad 100 dodatkowych godzin nauki.