Direct Kids

DIRECT_KIDS

O METODZIE

Nauka języka angielskiego dla dzieci metodą Direct Kids opracowana została tak, by najmłodsi uczyli się języka obcego w taki sam sposób, w jaki opanowali swój język ojczysty. W myśl tego, dzieci najpierw poznają słownictwo ze słuchu, potem uczą się rozpoznawać je w zdaniach. Następnie opanowują prawidłową wymowę powtarzając sekwencje językowe za lektorem. Dopiero po tym etapie dzieci przystępują do nauki czytania i pisania w języku obcym. Dzieci na zajęciach mówią przez 90% lekcji oraz uczą się całych struktur językowych, przez powtarzanie schematów językowych za lektorem.
Każde zajęcia wzbogacane są zabawami językowymi – mają one na celu skupiać uwagę najmłodszych przez cały czas oraz pozwalają na naukę w sposób spontaniczny i bezstresowy.

W trakcie kursu dzieci w naturalny sposób oswają się z językiem, nabierają pewności siebie, co pozwoli im mówić w języku angielskim bez oporów i w przyszłości chętniej rozwijają swoje zdolności językowe.

KORZYŚCI

  • nauka Metodą Direct Kids – sprawdzony i skuteczny system nauczania dostosowany dla dzieci w wieku szkolnym,
  • szybkie tempo zajęć eliminuje dekoncentrację i nudę a przemyślany system powtórek pozwala utrwalić materiał,
  • nauczyciel mobilizuje dzieci do mówienia – zadaje pytania prowokując konwersację. Dziecko błyskawicznie odpowiada na pytanie, a to wszystko odbywa się po angielsku,
  • efekt: cztery razy szybsze rezultaty niż w przypadku tradycyjnej metody nauki języka.

Wszystkie zalety mokladki_kids_english (2)etody bezpośredniej w podręcznikach przygotowanych specjalnie dla dzieci ze szkoły podstawowej. Lekcje mają na celu przede wszystkim naukę słownictwa oraz mówienia w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze. Program nauki w naturalny sposób, poprzez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe wprowadza dziecko w świat języka angielskiego. Dzieci szybko nabywają umiejętność swobodnego porozumiewania się po angielsku.

Podręcznik podzielony na 7 części, odpowiednio do grupy wiekowej i zaawansowania:

Direct Kids – First Touch of English

Książka dla najmłodszych w wieku 6-7 lat. To pierwsze spotkania z angielskim dzieci, które dopiero uczą się czytać i pisać. Każda lekcja zawiera szereg ciekawych, ilustrowanych ćwiczeń, aby najmłodsi mogli w przyjemny sposób utrwalać poznane zagadnienia.

Direct Kids 1, 2, 3, 4 – Enjoy your School Time

Podręczniki rozbudowują bazę aktywnie używanego słownictwa i wprowadzają więcej możliwości wypowiedzi poprzez nowe zagadnienia gramatyczne. Obok bogatego słownictwa z otaczającego ich świata, dzieci uczą się ciekawostek o tradycji krajów anglojęzycznych.

Direct Kids 5, 6 – Becoming a Teenager

Kolejne etapy to dalsze rozwijanie słownictwa, umiejętności dyskutowania na różne tematy, a także poznawanie sposobów wyrażania i opisywania uczuć oraz emocji. Książki gruntownie utrwalają poznane na wcześniejszych etapach zagadnienia gramatyczne oraz wprowadzają nowe. Na tym etapie nauki dzieci potrafią już komunikować się i potrafią poradzić sobie z różnymi sytuacjami, w których mogą znaleźć się podczas podróży poza granice naszego kraju.