Formalności

Platnosci

Zasady płatności

Opłatę można wnieść osobiście w Centrum Edukacyjnym Edu Leo

lub na konto w Banku Millennium:

Edu Leo Monika Wołowicz,

ul. Gen. J. Hallera 7B

nr konta: 57 1160 2202 0000 0002 2471 6477

W przypadku opóźnień we wpłatach Edu Leo ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.