Oferta kontynuacji nauki dla klas 5 i 6 2022/23

Drodzy Rodzice, w kolejnym roku szkolnym chcielibyśmy zaproponować dwie ścieżki edukacji językowej dla dzieci klas 5 i 6.

Prosimy o zapoznanie się i wybór w smsie zwrotnym. Jednocześnie przypominamy o promocji dla stałych klientów, ważnej TYLKO do 30 czerwca.

1. To znana Państwu metoda bezpośrednia – Direct Kids, która kładzie ogromny nacisk na komunikację. Polecana dla dzieci bez zaległości gramatycznych ze szkoły publicznej.

  • nauka Metodą Direct Kidssprawdzony i skuteczny system nauczania dostosowany dla dzieci w wieku szkolnym,
  • szybkie tempo zajęć eliminuje dekoncentrację i nudę a przemyślany system powtórek pozwala utrwalić materiał,
  • nauczyciel mobilizuje dzieci do mówienia – zadaje pytania prowokując konwersację. Dziecko błyskawicznie odpowiada na pytanie, a to wszystko odbywa się po angielsku,
  • efekt: cztery razy szybsze rezultaty niż w przypadku tradycyjnej metody nauki języka.
  • dodatkowo zajęcia wzbogacone są o aktywności gramatyczne

2. Metoda Conversation Matters for Teens – metoda przypomina tradycyjną metodę zajęć. Polecana dla dzieci, którym mocno zależy na aspekcie gramatycznym.

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu: 60 min. konwersacji + 60 min. gramatyki

Są to w połowie zajęcia również o charakterze komunikacyjnym, których integralną część stanowią ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia, słuchania, czytania, pisania bazując na bogatym i urozmaiconym zasobie słownictwa. Jednocześnie metoda ta kładzie duży nacisk na aspekt gramatyczny.

Lekcje prowadzone tą metodą są ciekawe, gdyż prowadzone w formie gier i ćwiczeń językowych, wykorzystując nowoczesne materiały do nauki, prezentacje multimedialne, Internet, itp.